Nieuws

Het Brede Rode Lint 2016

Een serie lezingen en excursies in het kader van het Brederodejaar 2016
georganiseerd door
Stichting Santpoort en de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid

banner-B2Dit jaar wordt in de gemeenten Velsen, Vianen en Heerhugowaard (Veenhuizen) uitgebreid aandacht besteed aan de familie Van Brederode, waarvan het kasteel in Santpoort het stamslot was. Ook de kerk in Velsen-Zuid is er nauw mee verbonden. In de kaarslichtlezingen en de excursies wordt steeds een ander interessant aspect belicht van de geschiedenis van deze roemruchte familie.

PROGRAMMA
(Zie hierna OVERIGE INFORMATIE voor tijdschema’s, kosten, wijze van aanmelding en adressen)
Woensdag 18 mei, 20:00 uur, in de Engelmunduskerk:
LEZING ‘Het beleg van Haarlem en de rol van de Brederodes daarin
door Lieuwe Zoodsma, directeur Noord-Hollands Archief Haarlem.
Woensdag 15 juni, 20:00 uur, op de Ruïne:
LEZING ‘Beginperiode van kasteel Brederode, de archeologische vondsten en meer over Jan van Brederode, stichter van de Patriciuskapel in Santpoort
door Jean Roefstra, archeoloog en Brederodekenner, werkzaam bij het Huis van Hilde.
Zondag 19 juni, 14:00 uur, op de Ruïne:
EXCURSIE ‘Rondleiding in de Ruïne over de historie en de architectuur van het gebouw
door ter zake deskundigen en mogelijk Jean Roefstra zelf.
Woensdag 13 juli, 20:00 uur, in de Engelmunduskerk:
LEZING ‘De Brederode’s als bestuurders, rechters en topambtenaren
door Wim Cerutti, historicus en auteur van historische uitgaven.
Woensdag 20 juli, 20:00 uur, op de Ruïne:
LEZING ‘Huis ter Kleef en hun Uithof bij Haarlem
door Anja van Zalinge, hoofd stadsarcheologie en Sem Peters, historisch bouwkundige, beiden werkzaam op het Bureau Archeologie van gemeente Haarlem.
Zondag 24 juli, 14:00 uur, vanaf de Ruïne:
EXCURSIE ‘Excursie naar Bloemendaal, Overveen en Haarlem in het kader van de Brederodes
o.l.v. Wim Cerutti en Joan Patijn.
Woensdag 17 augustus, 20:00 uur, op de Ruïne:
LEZING ‘Hendrik van Brederode, Grote Geus, en zijn rol in de opstand tegen de Spanjaarden en de Beeldenstorm en de gevolgen van de Beeldenstorm in de regio Kennemerland en Velsen
door Sander Wassing, historicus met de Brederodes als specialisatie.
Dinsdag 18 oktober, 20:00 uur, in de Engelmunduskerk:
LEZING ‘De illustere familie van Brederode in Velsen, Vianen en Veenhuizen‘, door Carly Misset,
historica en auteur ‘Een illustere familie, drie bijzondere monumenten’, een speciale uitgave in het kader van het Brederodejaar 2016

OVERIGE INFORMATIE
Tijden kaarslichtlezingen::
19.30 uur: Inloop
20.00 – 20.45 uur: Eerste deel lezing
Pauze met consumptie
21.10 uur: Tweede deel lezing
22.00 uur: Afsluiting
Tijden aansluitende excursies op zondag:
14.00 uur: start op de Ruïne, duur tussen 1.5 en 2 uur.
Kosten € 5, — per lezing/excursie inclusief consumptie. Maximum deelname op de Ruïne 40 à 50 personen, in Engelmunduskerk maximaal 80 personen.

AANMELDEN

 • activiteiten in Engelmunduskerk (Kerkplein 1, Velsen Zuid)
  Gerda Truus Pieters: gerdatruus@gmail.com of 023-5380927.
  o.v.v. uw naam, aantal personen, uw telefoonnummer en/of uw emailadres
 • activiteiten op de Ruïne (Velserenderlaan 2, Santpoort Zuid):
  Lieke Baron: stichtingsantpoort@gmail.com of 023-5382640 (ook voicemail).
  o.v.v. uw naam, aantal personen, uw telefoonnummer en/of uw emailadres

PROGRAMMAWIJZIGINGEN:
Raadpleeg voor programmawijzigingen www.stichtingsantpoort.nl en www.engelmunduskerkvelsenzuid.nl.

Dit programma kan worden gerealiseerd dankzij de steun van de gemeente Velsen.

Brederoderoute in Wandelnetwerk

wandelnetwerk

Nu het Brederodejaar met een plechtige klaroenstoot van start is gegaan, graag aandacht voor de Brederoderoute.
De Brederoderoute is een 8 km lange cultuurhistorische wandelroute met meer dan 80 bezienswaardigheden in Santpoort-Zuid en Noord. Op initiatief van Stichting Santpoort is de Brederode Route al in 2001 ontwikkeld als officiële ANWB-route. De aandacht voor de route is in latere jaren wat weggezakt. In het kader van haar 40-jarig jubileum heeft de Stichting de route onlangs weer geactualiseerd. Nu is de Brederoderoute dus ook opgenomen in het Wandelnetwerk Noord Holland.

Op de route geven tekstbordjes op monumenten en informatiepanelen over het landschap nader toelichting. Er is ook een uitgebreide beschrijving gemaakt met historische achtergrondinformatie. Deze is te vinden op de website van Stichting Santpoort.

Zin in een voorproefje? Bekijk dan de korte rondleiding op de Ruïne van Brederode. Gert Brouwer vertelt daarin over geschiedenis en achtergronden van de Ruïne van Brederode.

Opening Brederodejaar 2016 in Velsen

Uitnodiging Brederodejaar Velsen 9 april 2016

De gemeente Velsen nodigt u namens de gastorganisaties de Engelmunduskerk en de Stichting Heerlijkheid Brederode van harte uit om bij de opening van het Brederodejaar 2016 in Velsen aanwezig te zijn. Een bijzonder jaar waarin een bijzondere familie op drie plekken in Nederland centraal staat.

Op zaterdagmiddag 9 april is er van 14.00 – 14.30 uur een programma in de Engelmunduskerk (Kerkplein 1 Velsen-Zuid), waarna een deel van het gezelschap zich op bijzondere wijze zal verplaatsen naar de Ruïne van Brederode (Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid). Om 15.30 uur wordt het programma voortgezet op de Ruïne.

voor de uitnodiging zie de PDF

Oproep: meld u aan!

bezoek

Deze keer geen bericht vanwege een besluit van een minister of overheidsdienst.
Deze keer een oproep:

De Ruïne van Brederode zoekt dringend extra vrijwilligers om alle openingstijden van de Ruïne goed te kunnen bezetten.

De Ruïne, u weet wel, die fantastische plek in Santpoort-Zuid waar je tussen 1 maart en 1 november elke woensdag- en vrijdagmiddag en de hele zaterdag en zondag vanaf 10 uur terecht kunt.

Maar de Ruïne kan alleen open als een vrijwilliger, u bijvoorbeeld, de poort open doet en bezoekers begeleidt. Te wapen voor Brederode heeft een flink aantal jaren de minister. de Rijksgebouwendienst, de provincie, de gemeente en andere instanties bezworen de Ruïne open te houden voor bezoekers en voor educatieve en culturele activiteiten. Dat is gelukt. Maar uiteindelijk komt het dus aan op onszelf. De Ruïne kan alleen open als wij, inwoners uit Santpoort en directe omgeving, meehelpen.

Voor informatie en om u aan te melden: info@heerlijkheid-brederode.nl, of bel de voorzitter van Heerlijkheid Brederode, Marcel Sukel 06 2111 2632.

Website: http://www.heerlijkheid-brederode.nl/

Alvast heel erg bedankt!
Het Actiecomité Te wapen voor Brederode

Brederodejaar krijgt vorm!

1d94e1a6-3b68-431d-94a5-3f3957e957eb

Op initiatief van Heerhugowaard hebben 3 gemeenten (Heerhugowaard, Velsen en Vianen) het jaar 2016 uitgeroepen tot het Brederode jaar. In alle drie gemeenten komt in nauwe samenwerking met particulier initiatief een programma tot stand dat er mag zijn. De officiële gezamenlijke start vind plaats op 8 april in Vianen. Hoe dat gaat gebeuren wordt later bekend gemaakt.
In Velsen start het programma op 9 april. Hoe dat vorm krijgt wordt ook pas later bekend. Bij de voorbereiding van het programma in Velsen zijn naast de gemeente o.a. betrokken: de Heerlijkheid Brederode, de Compagnie van Brederode, de Engelmunduskerk, de Stichting Santpoort en Te wapen voor Brederode.
Het voorlopige programma omvat:

 • Re-enactment Compagnie van Brederode: juni
 • Brederodelint: 6 lezingen ( 3 op de Ruïne en 3 in de Engelmunduskerk)
 • Verhalenfestival: 28 mei op de Ruïne
 • Heruitgave Brederode-wandelroute en digitaal beschikbaar komen ervan
 • Theaterstuk over Brederode door OTK
 • Erfgoedleerlijn met extra aandacht voor de Brederodes
 • Presentatie van een boekje over de Brederodes (schrijfster Carly Misset).

In een gezamenlijke bijeenkomst begin maart zal het programma definitief vorm krijgen en komen er concrete data bij te staan. Nieuws over het Brederodejaar vindt u op deze website, op de website van de Heerlijkheid Brederode en op de website van de Gemeente Velsen. Daar zult u ook informatie vinden over het programma in Heerhugowaard en Vianen. In de eerste nieuwsbrief van Vianen  over het Brederodejaar staat nu al het eerste nieuws over hun activiteiten.

Wie is de NMo precies en wat zijn haar plannen?

logo NMo

Na ongeveer 150 jaar in handen van het Rijk te zijn geweest is de Ruïne van Brederode op 15 januari officieel overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. Een overkoepelende club waarin diverse organisaties voor monumentenbeheer en -exploitatie zitting hebben. Nu de NMo verantwoordelijk is voor de toekomst van de Ruïne is het van belang meer te weten over haar missie en concrete plannen. In de februari nieuwsbrief van de stichting SKBL vertelt NMo-directeur Quarles van Ufford daarover uitvoerig:

De Nederlandse monumentenwereld is van oorsprong versnipperd. Voor sommige monumenten bestaat op typologische gronden helemaal geen opvang. Er was dan ook behoefte aan verbinding en vereniging in het monumentenveld. Dit heeft geleid tot de oprichting van de NMo in april 2014. Voor het beheer en de dagelijkse exploitatie van de verworven monumenten heeft de NMo onder haar toezicht een Stichting Monumenten Bezit (SMB) opgericht. De NMo richt zich allereerst op verwerving en beheer van monumenten, waaronder kastelen en buitenplaatsen en is het logische aanspreekpunt voor het afstoten van pakketten van monumenten door overheden. De organisaties die de NMo hebben opgericht, waaronder Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen, hebben veel donateurs en een groot publieksbereik waar de NMo dankbaar gebruik van maakt.

De NMo ontwikkelt ook diensten ten behoeve van de gehele monumentensector, zoals taxaties, inspecties, second opinions en cursussen. Advisering op het gebied van herbestemming en planning en uitvoering van restauratiewerkzaamheden van objecten (voor derden) is eveneens mogelijk. De NMo gebruikt daarbij zoveel als mogelijk de expertise van haar leden die behoren tot de grotere monumenten beherende organisaties van Nederland. De NMo richt zich daarnaast op professioneel vermogensbeheer. Bij toekomstige verwervingen is het genereren van voldoende middelen noodzakelijk om duurzame instandhouding en exploitatie van monumenten mogelijk te maken. De NMo richt zich tevens op fondsen, sponsoring en filantropie om aanvullende activiteiten op het gebied van monumentenbeheer te bevorderen.

Op dit moment heeft de verankering van de recent van het Rijk verworven 29 monumenten de hoogste prioriteit.

Lees het hele artikel over de NMO in de SKBL-nieuwsbrief

2016, een gedenkwaardig Brederodejaar

Brederode, 2012-2016v2

2016 lijkt voor de Ruïne van Brederode en voor het Actiecomité Te Wapen voor Brederode een gedenkwaardig jaar te worden. Er komen meerdere zaken samen.

De Ruïne van Brederode in andere handen.
Na ongeveer 150 jaar in handen van het Rijk te zijn geweest wordt de Ruïne van Brederode op 15 januari officieel overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. Een overkoepelende organisatie waarin diverse organisaties zitting hebben, waaronder bekende als Vereniging Hendrik de Keyser (o.a. eigenaar van Beeckestijn), BOEI (industrieel en religieus erfgoed waaronder het witte kerkje en de watertoren op het terrein van Duin en Bosch in Castricum), Vereniging Natuurmonumenten (o.a. Duin en Kruidberg en Heerenduinen). De Stichting Heerlijkheid Brederode heeft van de NMo het mandaat gekregen om ook het komende jaar de Ruïne van Brederode te beheren.

Het Brederodejaar
2016 is door 3 gemeenten uitgeroepen tot Brederodejaar. De gemeenten zijn:

 • Heerhugowaard, waar in buurschap Veenhuizen een grafmonument staat van Reinoud van Brederode,
 • Vianen, waar de Heren van Brederode hun hoofdverblijf hadden in kasteel Batestein, waar nu alleen nog de Hofpoort van over is,
 • Velsen met natuurlijk het grootste en bekendste Brederodemonument, de Ruïne van Brederode.

De komende tijd zal hier uiteraard meer aandacht aan worden besteed in de diverse gemeenten en in de pers. Informatie volgt.

Het laatste jaar van het comité Te Wapen voor Brederode?
In september 2012 zijn wij, toen de Ruïne dreigde gesloten te worden, opgericht met de volgende doelstellingen:

 • De Ruine moet laagdrempelig toegankelijk blijven voor het publiek
 • Het moet een plek blijven voor culturele en educatieve activiteiten
 • de aantrekkingskracht van Ruïne en haar omgeving consolideren met behoud van de historische context.

Immers:
strijdlied

Als dit jaar blijkt dat de NMo onze doelstellingen onderschrijft is na dit Brederodejaar de taak van het Actiecomité Te Wapen voor Brederode ten einde.

Een spannend jaar vol ontwikkelingen!

14 januari 2016
Piet Paree
Voorzitter Actiecomité Te Wapen voor Brederode

8 reacties op “Nieuws

 1. Jaren geleden heb ik een deel van, meen ik, zes deeltjes van de stamboom van de van Brederode familie in handen gekregen – van de tak waartoe ik behoor.. Ik zou het interessant vinden om de andere deeltjes ook in mijn boekenkast te hebben staan. Het gaat om publicaties van de Werkgroep Brederode uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De redactie bestond uit C, van Brederode, K. Leyns, N.C. Visser en J.C. van der Ham. Weet iemand hoe ik die te pakken kan krijgen of heeft iemand een exemplaar waarvan hij of zij mij een kopie wil sturen? Met hartelijk dank k voor de te nemen moeite.

  Tom van Brederpde

 2. Ik (90 jarige)bezit momenteel 25 ruines n.l.5 olieverschilderijen en 20 pictuurtjes (allemaal door mij gechilderd,de laatste 20 formaat 24×30 eerst in sepia inkt gemaakt en een aantal later ingekleurd met verf).De pictuurtjes kunnnen met kleefpleister aan de muur bevestigd worden onder het motto ” een lege wand of een kaal muurtje worden weer leuk met een pictuurtje” (weet niet of dit woord al bestaat maar vindt het zelf zeer toepasselijk!)
  Mijn fascinatie voor de ruine is 80 jaar geleden ontstaan toen ik (Rotterdamse jongen)met de lagere school op een schoolreisje de ruine bezocht en sindsdien (45 jaar inwoner van Santpoort)nog altijd geniet ik volop van dit prachtige monument en maak ik steeds opnieuw vanuit een ander gezichtpunkt een pictuurtje!
  Wens U veel succes toe met een feest!

 3. W.A. Koekkoek heeft meerdere schoolplaten getekend.
  Zo ook BIJ DE RUINE.
  Is het u bekend of de ruine van brederode zijn inspiratiebron is geweest?
  Uw antwoord zou ik erg op prijs stellen.
  Met vriendelijke groet,
  L.Aarts

  • Helaas weet ik zelf het antwoord op uw vraag niet. Ik heb uw vraag ook voorgelegd aan andere leden van het comité. Indien de oplossing is gevonden, berichten wij u dat graag.

 4. Beste,

  N.a.v. het artikel over de Ruïne van Brederode in de Telegraaf van vandaag het volgende :

  Ik ben al jaren in het bezit van een 19de eeuwse uit nalatenschap verkregen in goede staat verkerende aquarel van de ruïne.
  Als U mij uw e-mail adres wilt geven zal ik foto’s van de aquarel naar U opsturen.
  met vriendelijke groet,

 5. Verrassende “Te wapen voor Brederode”!
  Geweldig leuke foto’s en filmpjes. Goed dat het gelukt is om de kleuterklassen te ontvangen in het kader van de Erfgoededucatielijn!

  Sterkte en steun van Elsa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *